X
تبلیغات
قصرنیوز

قصرنیوز: یک منبع آگاه در استانداری کرمانشاه ساعتی پیش در گفتگو با قصرنیوز گفت هنوز گزینه خاصی برای تصدی بخشداری مرکزی قصرشیرین مد نظر نیست ومعرفی نشده است .

این خبر در حالی منتشر میشود که برخی از وبلاگ های منطقه بصورت هدایت شده اسامی برخی از افراد را در خروجی خود به عنوان بخشدار جدید قصرشیرین قرار داده اند .

یکی از گزینه های مطرح شده  این سایت ها برای بخشداری مذکور؛ زمانی که بصورت تلفنی از ایشان خواستیم نامه اصلاح طلبان استان خطاب به رییس جمهور مبنی بر انتخاب استاندار جدید ورفتن دمیاد از استانداری را امضاء کند وی در پاسخ گفت : دمیاد از دوستان بنده است واگر چنین نامه ای امضاء کنم ایشان از بنده گلایه خواهند کرد که چرا امضاء کرده ای .شخص مذکور با این استدلال که دمیاد دوست اوست از امضاء نامه خودداری نمود .تاريخ : یکشنبه 31 فروردین1393 | | نویسنده : مهرزاد |

قصرنیوز: اخیرا سرپرست یکی از فرمانداری های استان که در مرحله مصاحبه نمره قبولی نگرفته بود وفرماندار دیگری که تلاش های زیادی از خود نشان داد که همچنان به عنوان فرماندار در شهرستان ... خدمت کند پشت پرده رسانه عوامل تخریب معاون سیاسی وامنیتی استانداری قرار گرفته اند .

دو فرماندار مذکور که از طیف احمدی نژاد می باشند پس از آنکه موفق نشدند به مقاصد خود برسند در ارتباطی تنگاتنگ با چند سایت زنجیره ای افراطیون حملات تخریبی خود را علیه معاون سیاسی استانداری تدارک دیدند که با هوشیاری رسانه های هوادار تدبیر وامید وافشای هویت این افراد نقشه های تخریبی آنها خنثی وناکام ماندند .

این رسانه ها اخیرا قصد ایجادشکاف میان اصلاح طلبان استان کرمانشاه را دارند تا از این طریق به برخی از مقاصد خود دست یابند .تاريخ : یکشنبه 31 فروردین1393 | | نویسنده : مهرزاد |

قصرنیوز:شهسوار بسطامی - اوکراین بعداز زایمان انقلاب با دردهای بسیاری مواجه است حضورنظامیان روسیه در خاک اوکراین ،درگیریهای نژادی وقومی همراه باتعارضات ایدئولوژی کمونیزم ولیبرالیزم دست وپنجه نرم می کند این فرایند امنیت فردی وملی اوکراینیها رابه مخاطره انداخته است واوکراین را وارد جنگ های داخلی خواهد نمود ازیک سوتحریک روس تباران توسط ارتش سرخ به جنگ با اوکراینها وازسوی دیگر تقابلهای فکری کمونیزم ولیبرالیسم حضور قدرتهای بزرگ را در اوکراین تسری داده وقدرت ملی اوکراین را به چالش کشیده وتمامیت ارضی این کشور را آسیب پذیر نموده است بی تردیدادامه چنین روندی( چالشهای داخلی ودخالتهای خارجی)به تجزیه اوکراین منجرخواهد شد..
اکنون روند دولت -ملت دراوکراین با بحران جدی مواجه است وتازمانی که اوکراین نتواند مساله ایدئولوژی وملیت خویش را حل کنددرمعرض مسایلی ازجمله فروپاشی ،مداخله ،بی ثباتی وکشمکش های داخلی وخارجی قرارخواهدگرفت
کمونیزم به گونه ای عمیق در بافتارذهنی برخی از شهروندان این کشور جاافتاده است که تغییر آن (خروج از کمونیزم وپذیرش مدل جدید ودکترین مشخص لیبرالیزم )عواقب شدید وویران کننده ای برای اوکراینیها درپی دارد بعنوان مثال دمکراسی جمع گرا وکاپیتالیسم به قدری در امریکا ریشه دوانیده که تصور آمریکا بدون آنها بسیار دشوار است، برای عربستان اسلام وبرای اسرائیل صهیونیسم همین حالت را دارد .اکنون عقاید موجود در اوکراین امکان رقابت ودرگیری یافته ولیبرالیزم توانسته با پشتوانه تئوریک وپراگماتیسم مجسمه لنین را توسط پسماندهای بلشویکهای انقلابی در میدان کیف به زیر بکشد وبنیادهای سیاسی کمونیزم حالت کاملا شکننده ای در کشورهای کمونیستی بخود گرفته است وپیش بینی امام خمینی در خصوص کمونیزم باواقعیات امروز دردیگر کشورها کاملا مورد صدق است ۰
حرص وولع مردمان کیف برای تحقق رفاه مادی ومدرنیزه کردن کشور خود ازطریق نوسازی سیاسی وپیوستن به اتحادیه اروپا آتش رقابت ایدئولوژیکی را در درون خویش تیز وتیزتر کرده است ۰
این تحولات انقلاب دومینیگ در جهان زنگ خطر وتهدید را برای روسیه به صدا درآورده است روسیه ای که در طی سالیان اخیر به انزوای خودخواسته فرو رفته بود واز طریق باج گیری ازدول ضعیف وقوی درجهان دیوارهای اقتصادی خویش را بالا می برد اکنون پس لرزه های لیبرالیزم در اوکراین کاخ کرملین را می لرزاند وروسی سراسیمه در فکر چاره ای است که بتواند شدت ریشترهای این زلزله ایدئولوژیکی را رفع نماید اگر در لیبی ومصر دو متحد استراتژیکی تاریخی خویش خنثی عمل نمود اما اکنون در سوریه واوکراین شاخ وشانه می دهد بی تردید روسیه در بازی بین المللی دچار آچمز گردیده است ومهمترین ضعف دولت روسیه آن است که نتوانسته بنیادهای محکمی از ایدئولوژی برای دولت های تحت نفوذ کمونیزم ایجاد نماید کشوری که ادعای ترویج کمونیزم داشت امروز بخاطر رهایی از فقر وگرسنگی مردمانش از غرب در یوزگی می کند چگونه می تواند سمبل یک کشور قدرتمندبرای متحدانش شود. سوال اساسی این است که پوتین در زمان جنگ نئوکانهای امریکا به عراق گفت” صدور دمکراسی با موشک نمی شود: اکنون با گسیل نظامیان خویش به اوکراین وبا نشان دادن لوله تفنگ کمونیزم در اوکراین چگونه می تواند کمونیزم را به آن کشور هدیه بدهد ؟آیا با تاسی از سیاست های کهنه تاریخی روسیه ورژه رفتن تانکهای شوروی در ورشو رویای کمونیزم جهانی را باپرشهای تاریخی لنینی به تحقق خواهد پیوست؟
کمونیزم در اوکراین با دو آسیب جدی مواجه بود دوری فزاینده روسیه ودولت وقت ازواقعیات موجود درکشور اوکراین وسقوط قابل ملاحظه مشروعیت کمونیزم درجهان بود وکشور اوکراین در معرض نفوذ بادهای لیبرالیزم وایده های دمکراتیک وکاپیتالیسم وبا پریشانی داخلی وفساد دولتی وخواست ومطالبات مردمی قرارگرفته بود ودر تماس با مظاهر غربی شکست خورد وازطریق نهادهای حامی خویش مورد حمله قرار گرفت وبا شیوه قهر آمیز مردم اوکراین کاراکتر کمونیزم در این کشور از منسوخ کردند .
باتوجه به این طیف گسترده آسیب پذیری های دولت جدید اوکراین تلاش روسیه برای اعاده کمونیزم ره به جایی نخواهد برد ونمی توان آینده کمونیزم در اوکراین را تثبیت وتضمین نماید وحتی روسیه دول اطراف خویش را هم نمی تواند ایمن سازد وتنها راه باز مانده برای روسیه بازهم تجربه های شکست خورده تاریخی خویش است مثل حمله به افغانستان وموتاسیون کردن این کشور اما هرگز نتوانست چند را در این کشور (افغانستان)کمونیست کند وباخفت وخواری از افغانستان بدر کردند.
روسیه به جای آنکه با سیاست چماق با جمهوریهای خویش مشروعیت وقدرت خویش را به رخ جهانیان بکشد سزاواراست که با انعطاف پذیری در سیاست داخلی وبازبودن درهای دیالوگ در داخل وچرخش نخبگان در کشور تن در دهد تا در جذب گسترده مشروعیت خویش در خارج بکوشد سالهاست جریان پوتین-مدودوف بازی شطرنج سیاسی در کشور روسیه بوده ومانع چرخش نخبگان در اریکه قدرت بوده است واین سیاست موجب تصلب شریانهای ساختار قدرتی در روسیبه شده اگر نتواند ضعف نهادهای خویش را ترمیم نماید بدلیل وقفه حاصل در قدرت نهادها ،تمام ساختار روسیه دچار انقلاب خواهد شد وجنگ داخلی ویا تجزیه دولت به عنوان یک واحد سیاسی در پی خواهد داشت.
اکنون بیم آن می رود که دولت اوکراین در کشمکش لیبرالیزم وکمونیزم دچار خشونت سیاسی شود وخشونت سیاسی به صورت مستمر وبومی در آن منطقه درآید مانند سوریه،ترکیه در دهه ۱۹۷۰وکابوس جنگ داخلی اسپانیا در دهه۱۹۳۰وبروزبرزخ سیاسی ونهادینه شدن درکشور پریشان منجرگرددمثل وضعیت لبنان درسال۱۹۷۶که تهدید آشکار برای شهروندان اوکراینی است که نقش قربانیان را در این کشور که متاثر از تروریسم سیاسی روسیه است را بازی می کنندتاريخ : یکشنبه 31 فروردین1393 | | نویسنده : مهرزاد |
قصرنیوز:علیرضا گودرزی – دفن ریچارد فرای در ایران نه تنها به حیثیت ایران و ایرانی لطمه نمیزند بلکه باعث تقویت نگاه مثبت به فرهنگ والای ایرانی- اسلامی در دنیا خواهد شد. در کشوری که فرهنگ مداری و توجه به ارزش های والای انسانی در آن به نوعی خود یک ارزش تلقی میگردد نباید با رفتارهای ضد فرهنگی چهره زیبای آن را مخدوش نمود. ایران گستره ای است که برای مانایی و موجودیتش از گذشته های دور تا کنون  شاهد ایثارگریها و جانفشانی های مردان و زنانی بوده ایم که دل در گروه ایران، اسلام و مردم داشته اند.باید افتخار کنیم که جزء با فرهنگ ترین مردمان روی زمین هستیم . ایران و ایرانی در دنیا نماد و معیار فرهنگ و تمدن اصیل انسانی است . متاسفانه برخی از افراد از آنجا که تاریخ نوشته شده ی ما بیشتر تاریخ پادشاهان است ، تاریخ ایران را تنها با عملکرد پادشاهان آن برآورد میکنند ولی چون نیک بنگرید دردرازای تاریخ بوده اند مردانی که سینه هایشان آماج تیر و پیکان دشمن بوده است تا از این مرز و بوم سترگ پاسداری کنند و بوده اند افرادی که در پستوهای تاریک خود را محبوس ساخته ودود چراغ خورده و نام ایران اسلامی را در هجمه ها و شبیخون های فرهنگی زنده نگاه داشته اند و ما اکنون مفتخر به داشتن یکی از بزرگترین کانونهای تمدنی ، فرهنگی ، تفکری و اندیشه ای و اسلامی در جهان هستیم . این افتخارات به سب آن از خود گذشتگی ها و آن تلاشها بوده است.اسلام عزیز از روزی که وارد ایران شد گسترش فکری و علمی ش شرق و غرب عالم را درنوردید و نام دانشمندان و بزرگانش در کنار آثار فرهنگی و ارزشمندشان در دنیا با افتخار زمزمه می گردید.

در این بین گذشته از فرزندان دانشمند و ادیب و فرهنگ دوست این آب و خاک وقتی اوراق تاریخ را ورق میزنیم به نام بزرگمردانی بر میخوریم که شاید زادگاهشان ایران نبوده است اما به شرف و حیثیت ایران و ایرانی احترام گذاشته اندو برای جاودانه نمودن فرهنگ غنی ایرانی اسلامی چه تلاشها که نکرده اند.ریچارد فرای که از جانب مرحوم علی اکبر دهخدا کسی که سی سال عمرش را وقف نوشتن بزرگترین لغت نامه ایران نمود ، لقب «ایراندوست »را گرفته است یکی از آن مردانی است که فارغ از جنجالهای امروزی که شاهد آن هستیم به ایران عشق می ورزید و سالهای سال درد و رنج سفر و دوری و غربت را به جان خرید تا از ایران بنویسد و از ایران بگوید و نام ایران را بر تارک جهان قرار دهد.
حال چه شده است که ایران ، همانی که سالهای سال تاریخش ، مردمش ، فرهنگش دردل این مرد دانشمند دغدغه بودند و قلم و توان علمی این مورخ به عشقش جاری میشد یک وجب از تن خویش را برای پوشاندن جسد این مرد ایراندوست دریغ میدارد!! آیا این ناسپاسی در حق خوبی و انسانیت نیست ؟! چرا باید در ایران ما عده ای منافع فردی را بر منافع ملی ارجحیت میدهند؟!دست رد زدن بر وصیت نامه یک مورخ دانشمند چه سودی برای منافع ملی ما خواهد داشت که عده ای خواهان آن هستند؟
پذیرش وصیت نامه و دفن ریچارد فرای مورخ و ایرانشناس برجسته ، در ایران میتواند نوعی زیبا  ازسپاسگذاری و قدردانی از تلاشهای این مرد تاریخ و دیگر کسانی که به این سرزمین اسطورها و افتخارها قدم نهاده اند و صادقانه قلم زده اند و خدمت کرده اند باشد . چه ارزشی بالاتر از این یک فرد ایران را بر زادگاه خویش ترجیح دهد …کدامیک از ما حاضر خواهیم بود حتی برای ک روز جسد ما در خاک کشوردیگری دفن گردد ؟ قبول کنمی این حس زمانی ایجاد میشود که از عمق وجود انسان ناشی شده باشد . نمیشود یک فرد خائن به کشوری باشد و حال بخواهد پیکرش را در آن کشور که هیچ علاقه ای به آن نداشته است دفن کنند .
به اطراف خویش بنگریم کشورهای همسایه را ببینیم چه جنگی برای تصاحب بزرگان فرهنگ و ادب ما  از مولوی گرفته تا سید جمال و …به راه انداخته اند . عمل کردن به وصیت در فرهنگ اسلامی جایگاه ارزشمندی دارد که صاحب نظران دینی میتوانند در این خصوص رهنمودهای لازم را مطرح نمایند.دفن فرای یک حس همبستگی فرهنگی زیبا را بین ایران و دیگر کشورهای دانش دوست ایجاد خواهد نمود این فرصت را از کشور و فرهنگ غنی خود دریغ نکنیم.
توصیه اکید داریم که مسولان فرهنگی کشور در راستای پاسداشت فرهنگ و تمدن غنی ایران اسلامی ، و قدردانی از زحمات چند ده ساله علمی اینگونه افراد با تصمیم درست و اصولی نشان دهند که ایران و ایرانی با داشتن تمدنی دیرینه و فرهنگی غنی مملو از ارزشهای اسلامی ، پاسدار حرمت کسانی است که برای ملت ما با قلم و دانش خویش صادقانه مایه گذاشته اند.تاريخ : شنبه 30 فروردین1393 | | نویسنده : مهرزاد |
قصرنیوز:جلیل آهنگر نژاد – سالهای میانی دهه ی هفتاد شمسی،اوج تکاپوی نسلی بود که به دنبال هویتی تازه برای ادبیات کُردی در حوزه ی کرمانشاه می گشت. پاتوق این جمع عموما گیلانغرب ، اسلام آباد غرب و کرمانشاه بود. جمعی که به دور از هرگونه نگاه افراطی یا غیر ادبی،تنها دلبسته ی دنیای شعر بود و بس.همین تعلق به جوهره ی ادبیات و فرهنگ توانست چهره های شاخص آن جمع را به دنیای ادبیات امروز برساند.امروزی که با سر افرازی شاهد جشن شکوه ادبیات کُردی در حوزه ی کرمانشاه هستیم.
در آن میان که جمعی دانش آموخته با انگیزه ای متفاوت گام به میدانی تازه نهاده بودند و با تئوریهای شعر معاصر می توانستند ارتباط بگیرند،کمتر اتفاق می افتاد که با شاعری سنت گرا عقد اخوت ببندند و با نگاهی تند هر چه که به دنیای کهن و ادبیات کهن مربوط بود،پذیرفته نمی شد و حتی برخی را نکوهش می کردیم(که کاری واقع بینانه نبود).جوانی بود و سقف آسمان آرمان ها بلند!.
فعالیت های ادبی چراغی با جوانان گره خورده بود
اما همواره یک پیر فرزانه پا به پای جوانترها پیش آمد و توانست با هنر خاص خویش،پیوند دهنده ی بین دو نسل شعر کُردی باشد: نسلی که دل به مثنوی هجایی و فاکتورهای محدود ایلی سپرده بود و گروهی تازه نفس که افق نگاهشان مرزهای ایل را کوچک و محدود می دید. اگر چه او از قالب مثنوی های پنج هجایی برای شاعرانه هایش استفاده می کرد اما را دیگر کسی او را سنتی و عشیرتی نمی دانست . به طور عجیبی فعالیت های ادبی اش با جوانان گره خورده بود و هر محفلی که به ادبیات کُردی مربوط می شد ،زنده یاد اسد چراغی حضوری پر رنگ داشت. با پوششی ممتاز و هیبتی متفاوت.
اما کدام فاکتورها می توانست اسد چراغی را به جمع نوگرای ادبیات کُردی در جغرافیای کرمانشاه گره بزند؟ برای پاسخ، نیاز به چینش «صغرا و کبراهای» متعدد نیست. او مشترکات قابل اعتنایی با گروه پیشرو داشت. و حتی برگه ی اعتباری برای حضور شاعران کُرد در شب شعرها و محافل ادبی شد .چراغی که او را «ممو اسد» صدا می کردیم، انگیزه هایی بسیار متفاوت با سن و سالش داشت. وقتی به «انجمن سروه» می آمد انگار به اولین پله های جوانی گام می گذاشت. نه اینکه انجمن همسایه ی دیوار به دیوارش باشد و برای تفنن سری به آنجا بکشد.آن پیرمرد در آستانه ی هفتاد سالگی از کرمانشاه به راه می افتاد تا به اسلام آباد برسد و در نشست هفتگی انجمن شرکت کند.
چراغی راوی رنج های روزگار خویش بود
شعرش با هم نسلانش متفاوت بود. عموماً همه ی آنان درگیر نگاه محدود تغزلیِ عشیرتی بودند اما او دغدغه هایی دیگرگون داشت. شعرش پیش از آنکه رنگ و بوی عواطف جویده شده ی ایلی داده باشد، درگیر رنج های اجتماعی شد و بیش از آنکه راوی رنج های روزگارش باشد، سرشار از تعلقات ملی و حماسی بود. به اصول و نمادهای فرهنگی و اجتماعی کرمانشاه توجه داشت و دلواپس مردمان بی کسی بود که در اطرافش آسمان ابری شان دیدن نداشت. شعر کُردی در جغرافیای کرماشان و ایلام تا روزگار معاصر به شکلی بارز تن به تجربه ی نگاههای اجتماعی نداده بود. اما در میان سنتی سرایان این حوزه، شعر شامی کرماشانی چراغ روشنی برای نگاه های عام اجتماعی شد. اسد چراغی نیز در دنیای خاص خود در پی بنیان ستون هایی بود که می توانست به شعر کُردی این دیار با نگاههای اجتماعی اعتبار خاصی ببخشد. شعر چراغی تکه ای از پازل شعر کُردی است با نگاه خاص ، اندیشه ی خاص و آرمانهای خاص خود.
نامی که در حوزه ی ترانه سرایی کُردی ماندگار شد
از حدود یک دهه ی پیش به این سو برخی از اشعارش را ترانه خوانان نام آشنای کُرد می خواندند و بدین گونه اسد چراغی توانست در فضای ترانه سرایی کُردی نیز نام و اعتباری کسب کند. مشتاقان ترانه های کُردی، بارها ترانه ی: «خوه یشکه خاسه گه ی لباس کوردی پووش» را شنیده اند و از لحظه لحظه ی آن لذت برده اند. ترانه ای که جدا از لذت های حسی به گونه ای یاد آور برگی از هویت فرهنگی کُردان گُرد این دیار می تواند باشد.
یکی دو سالی بود که به ناگاه حضور اسد چراغی در محافل ادبی کاملاً بی رنگ شد. بسیاری از دوستداران حوزه ی ادبیات کُردی از همدیگر سراغش را می گرفتند. اما هیچ نشان آشکاری از او نیافتیم.در این اواخر می گفتند که به دلیل کهولت دچار فراموشی نیز شده است. آخرین روزهای سال ۹۲ توانستم با پسرش کاوه ارتباطی تلفنی داشته باشم. قرار شد با جمعی از دوستان اهل ادب بعد از تعطیلات به منزلشان برویم و دیداری تازه شود. اما از آن جا که گاه برنامه ریزیها با اتفاقاتی عجیب همراه است، با خبر تلخ درگذشتش روبرو شدیم.
«قدری» که باید می شناختیم.
باید در این اواخر بیشتر به دیدارش می رفتیم و قدر شناسی می کردیم. اما افسوس که آنچه که شایسته اش بود به جا نیاوردیم. مهربانی های وصف ناشدنی اش را بر دریچه های دلمان نقش خواهیم زد تا فردا و فرداهای دیگر و اکنون که نمی توانیم دستان گرمش را بفشاریم آثار بر جای مانده اش را به شکلی که شایسته است به آیندگان بشناسانیمتاريخ : جمعه 29 فروردین1393 | | نویسنده : مهرزاد |

قصرنیوز:صبح روز سه شنبه با حضور حجت الاسلام عزیزی مدیر کل دفتر بازرسی و علی پناه مدیر کل دفتر بازرسی استان لرستان و تنی چند از کارکنان این دفتر در محل دفتر بازرسی استانداری کرمانشاه جلسه ای  برگزار گردید.در این جلسه راه کارهای همکاری و تعامل بین دفاتر بازرسی استانداری دو استان و سایر استانهای کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این دیدار حجت الاسلام عزیزی ۷ برنامه که اولویتهای کاری دفتر بازرسی استانداری کرمانشاه در سال ۹۳ است را به قرار ذیل به اطلاع مدیر کل دفتر بازرسی استانداری لرستان رساند:
احیاء طرح تکریم ارباب رجوع و نظارت مستمر بر اجرای آن در ادارات اجرایی استان
طرح تکریم از مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی استان که بیشترین خدمات را به ارباب رجوع مستند ارائه داده باشند
تهیه و تدوین کتاب سال خدمتگزاران دولت تدبیر و امید در استان کرمانشاه
طرح بازرسی افتخاری از بین فرهیختگان و نخبگان که بیشترین اعتماد عمومی را در جامعه دارا هستند
 طرح دفاتر بازرسی و پیگیری امورات مردم و ارباب رجوع در فرمانداری ها ،بخشداری ها ، و سایر ادارات اجرایی استان و شهرستانها در جهت عملیاتی نمودن برنامه های این دفتر در سطح وسیع
بهره مندی از فضای مجازی در جهت پیشبرد اهداف از جمله : فعالیت سایت دفتر ، ارتباط مستمر با اصحاب رسانه و قلم
بازرسی مستمر و با برنامه از شهرستانهای استان و ادارات اجرایی که هر هفته در روز پنجشنبه و دوشنبه صورت می گیرد
در ادامه این جلسه کاری آقای علی پناه برنامه هایی که در دفتر بازرسی استان لرستان دنبال میشود را بیان داشتند و تصریح نمودند:رضایت ارباب رجوع و طرح تکریم از ایشان در بازرسی ها بسیار مهم است و مردم باید راضی از ادارات بیرون بروند و بازرسی از ادارات اجرایی باید به سمتی برود که مردم محور باشد و ما بدنبال این امر مهم هستیم.
وی اظهار داشت تفاهم نامه ای با دستگاه های اجرایی استان لرستان که با همفکری نهاد ریاست جمهوری در ارتباط با سامانه سامد است بسته شده که بر اساس آن کار اصلی و مهم کارشناسان سامد در دفتر بازرسی، مشاوره و راهنمایی و نظارت بر دستگاه های اجرایی میباشد و جهت جلوگیری از نامه نگاری و اتلاف وقت، مردم میتوانند با سامانه تلفنی ۱۱۱ که پل ارتباطی مردم و دولت است جهت تسریع در درخواست ها و شکایات تماس حاصل نمایند.
در پایان جناب آقای علی پناه مدیر کل دفتر بازرسی استانداری لرستان و جمعی از همکاران ایشان از قسمت های مختلف دفتر بازرسی استانداری کرمانشاه و مرکز سامد بازدید نمودند.تاريخ : چهارشنبه 27 فروردین1393 | | نویسنده : مهرزاد |
قصرنیوز:شهسوار بسطامی-ابن خلدون در خصوص اعراب جاهلیت می گفت:" سنگی از بن عمارت برمی کندندتادرزیردیگ بگذارندیاآنکه تیرسقف رابیرون می کشیدندتازیرخیمه ای نصب کنند" .آنچه که در 8سال گذشته در دوره احمدی نژاد از سوی برخی مدیران اتفاق افتاد شبیه به آنچه که ابن خلدون در خصوص اعراب جاهلیت می گفت وجود فسادهای اقتصادی ،به تاراج بردن سرمایه های ملی ،دور زدن مردم به جای دور زدن تحریمها ،باند جعل اسناد برای به یغما بردن بیمه ایران ،اختلاس سه هزار میلیاردی و...
 در کرمانشاه نمونه های فراوانی می توان از این رویکرد ضدملی ودینی ازسوی همان مدیرانی که از طریق فضای رانتی وبده بستانهای مالی وسیاسی روی کار آمدند برشمرد که اهداف والای انقلاب وآرمانهای مردم را به سخره میگرفتندوبربیکاری جوانان ،اعتیاد،فقروفلاکت خانواده های محروم نیشخند می زدند.
 اگر تحقیق میدانی در شهرک های صنعتی در ایران صورت پذیرد وورشکستگی هزاران شرکت تولیدی در کشور وبالاخص در کرمانشاه وبیکاری هزاران کارگر نگون بخت که همگی نمونه ای از خیانت وعدم مدیریت آنان به حساب می آیندعرصه مدیریت وتصمیم گیری را مصادره کردند وکوچکترین انتقادی از خویش بر نمی تافتندجایزه نقد را برمجیز گویان خویش می دادند.
 اکنون این گروه افراطی که شکست خویش را از سوی مردم در انتخابات 24خرداد قطعی می دید وتاریخ مصرف پوپولیستی خویش را پایان یافته می دانند سعی می کنند آرای مردم را به نفع خویش مصادره نمایند نمایندگانی که برای گذاشتن پسماندهای مدیریت گذشته در سمت کارشناسی وزرا رابه چالش می کشانند متضمن کدام منافع ملی ومردمی است؟ نماینده ای که تا حدیک لابی گر ادارات استان شان ومنزلتش را پایین می آورد کدام نظارت ملی که منجر به قدرت ملی شود اعمال می گردد؟
 این گروه شکست خورده ازمردم از دوطریق با دولت تدبیر وامید سر عناد دارد ازیک سو هزینه چینش مدیران را برای دولت بالا می برد ومزمزه پست ومقام هرگز آنها را به این فکر وا نداشته که این جایگاه موروثی نیست باید به دیگری دادلذا از طریق لابی گری با شبکه های قدرت سعی می کنند همیشه آقا وسرور باشند حتی به صاحب سفره هم فحش بدهند واورا متهم به خیانت کنند اما از این سفره تناول کنند (نمک بخورندنمکدان راهم بشکنند) ازسوی دیگر با ایجاد حلقه دیوی پروپاگاندای تبلیغاتی راه بیندازند تاسیمای دولت را از افکار عمومی نا کارامد ومستاصل نشان دهند وهرگز در راستا وحدت وهمگرایی با دولت تدبیر وامید گام برنمی دارند
اکنون این خط تخریب توسط نوچه های کیهان در استان کرمانشاه هم دنبال می گردد این گروه در حوزه سیاست آنقدر خام اندیش اند که احساس می کنندباکوچکترین تخریب طرف مقابل الیگارهایی هستند که دو دستی قدرت را تقدیم آنان خواهند نمودآن هم قدرتی که با مشروعیت مردمی بدست آمده است به جای نقدهای اساسی واصولی بادنبال کردن مسایل حاشیه ای برای مدیران استان سعی درتخطئه دولت تدبیروامید دارند
 اما این حقیقت رابدانندکه هواداران دولت تدبیر وامیدهرگز نخواهند گذاشت عرصه استان جولانگاه نیروهای افراطی شودبی شک حمایت کمیته راهبردی تدبیر وامید در استان کرمانشاه فراراه مدیرانی که در راستای اهداف دولت روحانی درکرمانشاه گام برمی دارند خواهد بود .
فرایند حوزه سیاسی استانداری که با سیاستهای اعتدالی گام برمیدارد وزاویه تصمیم گیری آنان اهداف دولت ومردم را دنبال می کند نوید بخش عصر تازه ای درحیات سیاسی برای اصلاح طلبان واصولگرایان خواهد بودکه دریچه های توسعه را به سوی استان باز وبازترخواهد نمود

پی نوشت:*حلقه دیوی به کمیته تبلیغاتی جنگ در امریکا گفته می شود که باهیستری افکارعمومی زمینه را برای ورودامریکا به جنگ دوم جهانی فراهم می کرد وبه قولی آنها را جنگ فروشان خطاب می کردندتاريخ : سه شنبه 26 فروردین1393 | | نویسنده : مهرزاد |

قصرنیوز: در پی تغییر وتحولات در بخشداری های استان کرمانشاه صبح امروز احکام پایان ماموریت کامران بدری سرپرست بخشداری مرکزی قصرشیرین ومهندس شیرزاد صیدی بخشدار سومار صادر وبه آنها ابلاغ شد .

لازم به ذکر است بزودی احکام بخشداران جدید در آن شهرستان صادر ومراسم معارفه برگزار خواهد شد .تاريخ : سه شنبه 26 فروردین1393 | | نویسنده : مهرزاد |

تصویر حکم انتصاب محمدرضا شعبانی به ریاست امور مجلس معاونت نظارت وبرنامه ریزی ریاست جمهوری
لازم بذکر است شعبانی با توجه به پایبندی خاص به اصول اخلاق از رسانه ای کردن حکم خود در تارنمای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خودداری کرد .تاريخ : سه شنبه 26 فروردین1393 | | نویسنده : مهرزاد |

قصرنیوز: به نقل از انديشه اسلام آباد غرب ، وب سایت خبری مرصاد نیوز که در دشمنی با اصلاحات و اعتدال، شهره خاص و عام است و در تندروی،یگانه آفاق؛ افاده فیض فرموده اند و به نقل از "اصلاح طلبان استان" نوشته اند که ایشان " نگاه مثبتی به نحوه مدیریت و عملکرد آیت الله آزرمی ندارند".
آیت الله آذرمی
مدعایی عجیب که برای صاحب این قلم، حداقل این سوال را ایجاد نمود که این اصلاح طلبان استان کرمانشاه چه کسانی هستند که امثال بنده و صدها اصلاح طلب دیگر استان، هیچ شناختی از ایشان نداشته و بلکه در شمول ایشان قرار نمی گیریم؟! و البته جالبتر آنجا بود که در پاراگراف بعدی، دایره تمیز این اصلاح طلبان، محدودتر شده و به صفت "اصلی" متصف شده بودند . هرچند برایمان بسی جالب بود که بدانیم این "نیروهای اصلی جریان اصلاح طلب کرمانشاه" کجا هستند که فقط رسانه مشهور ضد اصلاح طلبان استان از ایشان خبر دارد و این ابهام که در میان مجموعه اصلاح طلبان استان کرمانشاه، چگونه برخی به صفت "اصلی تر" مفتخر گردیده اند؟! لابد خدا داند و جناب آقا مسلم معین!!
اما اصلاح طلبان اصلی تر از چه چیزی تا این حد ناراحت شده اند؟ ظاهر قضیه اینجور نشان می دهد که اینان از برگزاری انتخابات آینده مجلس(با توجه به سابقه آقای آذرمی در تهران و برگزاری انتخابات مجلس ششم به نفع اصلاح طلبان!!) ناراحت و نگران هستند و نگرانیشان را البته به همراه نیروهای جریان انقلاب(که احتمالا منظور خود مدیر محترم مرصاد نیوز است) اعلام فرموده اند
که در اینجا اولا باید این سوال خنده دار را پرسید که این کدام اصلاح طلب اصلی! است که تا این همه از حمایت اصلاح طلبان دلخور شده و نگران و مضطرب است که مبادا اصلاح طلبان با کمک آقای آذرمی به مجلس راه پیدا کنند؟! الله اعلم(و البته با این کرامات آقای معین، ایشان هم نعوذ بالله حتما عالم است)
نکته مهمی که در اینجا باید مورد اشاره قرار گیرد، این است که مدیر محترم مرصاد نیوز، چگونه به صراحت از تغلب در انتخابات پیش روی مجلس سخن می گویند درحالیکه آنهمه هزینه که نظام در 88 پرداخت نمود و خود مرصاد نیوز نیز تمام مدت به کاسب آن ماجرا تبدیل شده فقط برآیند یک کلام بود که "در انتخابات جمهوری اسلامی ایران، تغلب و آن هم تغلب دولتی و تغلب سازمان یافته و حتی ورود و دخالت نظام، نداشته ایم" و این، تصریح تمام مسوولین ارشد و دلسوزان واقعی نظام بوده و هست. حال چگونه است که یک رسانه وابسته به جریانات خاص! و برخوردار از رانت ویژه، اجازه دارد که نظام را به تغلب در انتخابات مجلس ششم متهم کرده و خصوصاف به این صراحت، از تغلب در انتخابات پیش رو داد سخن می راند.
آیا شایسته نیست که مقام محترم قضایی و امنیتی، به اتهامات بی شماری چون "تشویش اذهان عمومی و انواع جرائم امنیت ملی و ..." علیه این فرد اعلام جرم نماید. فردی که برای یک صباح منافع باندی و حزبی و جناحی خود، اینچنین تمام مبانی و اصول و حریم های نظام مقدس جمهوری اسلامی را زیر سوال می برد. آیا اگر دیگری، به این شفافیت از تغلب در انتخاباتی که هنوز برگزار نشده، سخن می گفت، می توانست چنین آسوده خیال، به قلم فرسایی معاندانه خود ادامه دهد. حداقل انتظار از مسوولین و متولیان مربوطه، اعلام جرم علیه این اتهامات سنگین و ناروا است که بی شک، صدها برابر آنچه رسانه دشمن و بلندگوی بیگانه نمی تواند انجام دهد، به سادگی به انجام هرسانده و شبهه می افکند.
فارغ از آنچه اشاره شد، باید جهت اطلاع مدیریت محترم مرصادنیوز که احتمالا، حسب سن سیاسیشان، برخی مسائل قدیمی تر را کمتر به یاد آورده کما اینکه در بحث انتخابات مجلس ششم به نظر می آید برخی مسائل مهم را به خاطر نمی آورند (و یا شاید ترجیح می دهند به خاطر نیاورند) عرض می نماید که آقای آذرمی به عنوان فرماندار تهران، از اتهامات مربوط به آن انتخابات، رسما تبرئه شده اند و چنین واقعیتی را روز روشن کتمان کردن، نه با انصاف سازگار است و نه با مروت و اخلاق. ضمن آنکه اتهام "انفصال از خدمات دولتی" قطعا یک دروغ شاخدار و احتمالا زاییده ذهن خلاق آقایان است. توصیه می کنیم این عزیز قلم به دست، ابتدا "اسناد انقلاب" را تورقی اندک بفرمایند و سپس به نام آن اسناد مدعی گردند. باز جهت اطلاع حضرات عرض می نماید که در انتخابات مجلس ششم و در بازشماری آراء، کمترین تخلف و جابجایی آراء(که مشکل مجموعه مجریان انتخابات محسوب گردد) به ثبت نرسید و بلکه تنها بنا بر برخی ملاحظات و دلایل، شماری از صندوق ها را باطل کردند تا ...
نکته دیگر اما به سواد سیاسی کسانی برمی گردد که قصد دارند با هر وسیله ای، تخریب را به فرجام رسانند. این عزیز و اینگونه عزیزان حداقل بد نیست اگر به سازوکار و فرایند انتخابات، نگاهی دوباره بیندازند. اگر یک فرماندار، آن هم در انتخابات مجلس تهران، می تواند به این راحتی دخل و تصرف نموده و نتایج را جابجا کند که باید فاتحه تمام انتخابات ها را خواند و خیلی راحت مدعی شد که تمام نمایندگان، منتخب فرمانداران هستند و نه برآیند رأی مردم.
آخه این عزیز چگونه فراموش کرده که انتخابات، دارای مجری و ناظر و بازرس و ... است و در کلانشهری مثل تهران، حداقل یکصد هزار نفر دست اندرکار دارد که عمدتا، افراد منتخب نظام و اعضای دوایر و نهادهای دولتی و انقلابی هستند. چگونه آقای آذرمی توانسته این همه آدم را مطیع خود نماید و آن همه دستگاه نظارتی و اجرایی کشور، "صُمٌّ بُکْمٌ" در گوشه ای ایستاده و در روز انتخابات متوجه چیزی نشوند؟! در اینصورت که باید برای جناب آقای آذرمی، معتقد به کرامات ماورایی بود و نعوذ بالله ...
اما نکته جالب دیگر یادداشت مرصاد نیوز، آنجا بود که در چند نوبت، برای آیت الله هاشمی رفسنجانی دل سوزانده و به دفاع از حق ایشان پرداخته بود. نمی دانیم این آیت الله هاشمی، همان است که مکررا توسط مرصاد نیوز به عنوان عامل اصلی و قطب فتنه خوانده شده و یا آیت الله هاشمی دیگری؟ اما هرچه بود، جالب بود و باعث انبساط خاطر بود. ضمن آنکه برای داستان "هدف" و "وسیله"، یادآور خوبی بود...
اما آذرمی کیست و چرا موجب حساسیت برخی شده است؟
بی شک، هرکسی را با دشمنان و مخالفانش نیز می توان شناخت و اگر آذرمی، اینچنین در تیغ کینه و عداوت و اتهام گرفتار می شود، قطعا برای صاحب این قلم و بسیاری دیگر، نیازی به توصیف و استدلال بیشتر نیست اما برای کاربران و هم استانی های عزیز عرض می نماید:
آقای آیت الله آذرمی مستند به سوابق، فردی بسیار باتجربه، مدیر، باهوش و موفق بوده که تمام مناصب و مصادر اجرایی استانداری(تا معاونت) را طی کرده و بی شک، باسابقه ترین مدیری است که خارج از استان، به این استان ورود یافته است. شاید ناراحتی آقایان هم در این است که بالاخره یک مدیر قابل وارد این استان شده که بنا ندارد بخاطر اینکه در اینجا کارآموزی را می گذراند، به آقایان باج و خراج دهد!
مشکل آذرمی این است که پیش تر، تمام پنبه ها را حلاجی کرده و در این سن و سال اجرایی، دیگر به دنبال ترقی و دسیازی به مناصب بالاتر نبوده بلکه برای خدمت آمده است. او که خود گزینه اصلی استانداری گیلان بوده و یکی از مدیران روزنامه های اصلی رشت، یادداشتی برای اندیشه اسلام آبادغرب فرستاده و از اینکه ایشان را "قر زده" ایم، گلایه می نماید. او که بنا بر شنیده ها، حداقل پیشنهاد همکاری سه استاندار را رد می کند و تنها به اصرار جناب آقای رضایی و با تدبیر ایشان، به استان کرمانشاه می آید.
به شهادت صاحب این قلم و عموم کسانی که توانسته اند چندباری آقای آذرمی را از نزدیک ببینند، ایشان از چنان هوش و انسان شناسی والایی برخوردارند که می توان گفت کم نظیر است؛ از چنان حافظه ای که به راستی باعث تعجب است و از آنچنان معلومات و سواد سیاسی که راجع به امور و مفاهیم مختلف سیاسی، می تواند ساعت ها بلافصل سخن گفته و تحلیل نماید؛ و چنان سلامت و پاکدستی و نجابت و افتادگی و ... و بالاخره از چنان پشتکاری که به واقع تحمل آنچه که ایشان هر روز از ابتدای صبح تا 12 شب انجام می دهد، بر هر مردی بار سنگین می نماید.
این آقای آذرمی، همان است که در اولین برخورد، حالیت می کند که بدگویی را نکن که برای تخریب، یک گوش من درب است و گوش دیگر من، دروازه. او که بسیاری از مسائل استان ما را در همین مدت کوتاه، بهتر از خود ما و بهتر از عموم کارشناسان صاحبنظر، فهمیده و مورد اعتنا قرار داده است. او که چه با اصولگرا و چه با اصلاح طلب(به عنوان شهروند ذی حق)، یکسان برخورد می کند، به نحوی که یکی از دوستان اصولگرا، تعریف می کرد که ایشان هروقت کاری داشته و یا موضوعی راجع به استان داشته، اقای آذرمی با طیب خاطر پذیرا بوده و حتی یکبار در ساعت 2 شب با ایشان تماس گرفته است.
ختم کلام اینکه مشکل آقای آذرمی نه در قابلیت و کارآمدی و تجربه و توان، بلکه دراین است که حاضر نیست خواسته های فراقانونی و بی پایان برخی را پذیرا گردد که اینان عادت کرده اند همیشه انواع رانت و خواسته های فراقانونی را به مدیران تحمیل نمایند ... در آینده بیشتر خواهیم نوشت.
اما نکته مهمتر، اخیرا شنیدیم برخی جریانات در پستوهایشان به این نتیجه رسیده اند که آیت الله آذرمی، "شاهرگ" دولت تدبیر و امید در استان کرمانشاه است و به زعم خود، اگر "او را بزنند"، شریان حیاتی اصلاح و اعتدال را زده اند و لازم است جناب آقای استاندار و شخص اقای آذرمی، با هوشیاری و حساسیت بیشتری این جریانات را رصد نمایند. شنیده ها حکایت از سازماندهی و برنامه ریزی شده بودن جریانات تخریبی اخیر دارد.
در پایان، ذکر بخشی از یادداشت وبسایت وزین "حیات غرب" در مورد ماجرای "حمله به آقای آذرمی" خالی از لطف نمی نماید:
با خبر شدیم اخیرا جناب آقای آیت الله آذرمی معاونت سیاسی امنیتی استانداری در مقابل در خواست نابجای شخصی که با واسطه  تقاضای مسئولیت فرمانداری در یکی از شهرستانها را داشته واکنش منفی نشان داده و هیچگونه مسئولیتی به نامبرده نداده است . رابط عنوان کرده با اهداء این هیبه نامبرده سکوت می کند و مدافع استانداری می شود . شغل پایین تری به او بدهید باز هم جناب آذرمی زیر بار این خواسته نرفته و با اعتماد به نفس کامل عنوان می کند خلاف حق عمل نمی کنند .
در پی شنیدن این جواب رد زمزمه های مخالفت با اقدامات استانداری و برنامه های آنها دیده و شنیده می شود . لذا مردم یا همان رستم دوران به درستی نیک خواهان و باج خواهان را می شناسند و عدم گرایش مردمی بسوی این افراد نشان از درک و شعور سیاسی اجتماعی مردم کرمانشاه است . استاندار و معاونین آن تا تکیه گاه  و ولی نعمتانی چون مردم دارند، بدانند سخن افراد بد خواه استان کرمانشاه و فرصت طلبان  کمترین تاثیر را در بین مردم نخواهد داشت . شرط آن است که تلاشها آنها فقط برای رضای خدا و رونق استان کرمانشاه باشدتاريخ : سه شنبه 26 فروردین1393 | | نویسنده : مهرزاد |

قصرنیوز: فرمانداران شهرستانهای دالاهو وسنقر مراحل پایانی صدور حکم خود را در وزارت کشور طی می کنند وبزودی مراسم معارفه آنها برگزار خواهد شد .

یک منبع مطلع به قصرنیوز گفت :لطف اله شهبازی به عنوان فرماندار دالاهو وجلیل بالایی نیز فرماندار صحنه بزودی معرفی میشوند .

محبی نماینده اصولگرای سنقر وکلیایی چندی پیش با انتصاب جلیل بالایی در شهرستان سنقر مخالفت کرده بود .تاريخ : سه شنبه 26 فروردین1393 | | نویسنده : مهرزاد |

قصرنیوز: یک منبع مطلع به قصرنیوز گفت: پس از انتصاب افشین رضایی به عنوان فرماندار قصرشیرین :یکی از معاونت های فرمانداری آن شهرستان که احتمالا معاونت عمرانی است از شهر قزوین خواهد آمد .

چند روز گذشته در پی دیدار چند تن از پیله وران ساکن قصرشیرین با فرماندار آن شهرستان وی به صراحت اعلام کرد که اعتقادی به بومی گرایی ندارد وهر فردی که شایسته باشد از هر کجای ایران که باشد باید از وی استفاده کرد .

گفته میشود معاونت سیاسی آن فرمانداری نیز در لیست تغییرات قرار گرفته است .تاريخ : سه شنبه 26 فروردین1393 | | نویسنده : مهرزاد |
قصرنیوز:به گزارش خبر گزاري مهر ، داود امامي سخنگوي شوراي اسلامي شهر كوزان سنجابي با اعلام نارضايتي از عملكردي شهردار كوزران طي نامه اي به رياست شورا خواستار طرح استيضاح مهندس مجيد محمدي در جلسه رسمي شوراي شهر شد .

امامي در اين نامه خطاب به رئيس شورا گفته است : حسب اهمیت نقش خطیر شورای اسلامی شهر بعنوان مرجع فرا دست شهرداری به استناد مفاد بند های 3 ، 8 ، 14 ، 17 ، 18 ، 30 ، ... ماده 76 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ( مصوب 1/3/1375 با اصلاحیه های بعدی ) شورای اسلامی شهر باید برای نظارت به وظایف بندهای ماده 55 قانون شهرداری ها ، برنامه ریزی کاملی را بعمل آورد و در مقاطع مختلف از عملکرد شهرداری در هر یک از بندهای قید شده بازدید و حسب مورد بصورت کتبی از شهرداری بیلان کار بخواهد . و در هر موردی که نیاز به تذکر و یا راهنمایی و اصلاح امور را تشخیص بدهد باید مراتب را بصورت کتبی به شهرداری ابلاغ نماید .
در ادامه اين نامه آمده است : شهر کوزران بالغ بر 12 سال است که از تاسیس شهرداری در آن میگذرد اما متاسفانه آنچنان که انتظار میرفت و میرود توسعه متوازنی برابر با رشد جمعیت در آن از نظر دستیابی به شهری زیبا و مورد رضایت همشهریان کوزرانی نداشته است . که البته از دلایل اصلی آن میتوان ، نبود اعتبارات مکفی در راستای هزینه های لازم در اجرای مبلمان آراسته شهری و ارتقا سطح فیزیکی کوزران از قامت روستایی مستعد توسعه به شهری زیبا نام برد . همچنانکه مستحضرید شهرداری ها نهادهایی مردمی و مورد حمایت دولت هستند و نقش مشارکت پذیری و فعال نمودن کدهای درآمدی در این میان بصورت ویژه مطرح است لذا نقش مدیرانی مدبر و با برنامه مدون در راستای ایجاد منابع درآمدی پایدار و نیز با انرژی مضاعف که بتواند اعتماد شهروندان در جلب مشارکت بیشتر را بدست آورد مبرهن است .
داود امامي در ادامه با اشاره به عدم سكونت شهردار در كوزران عنوان نموده است : همچنین طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی شهردار، شهردار از هنگامی که حکم مسئولیت خود را دریافت می کند می بایست در محدوده ی قانونی شهر سکونت داشته باشد که در حال حاضر اینگونه نیست که باعث نوعی جدایی مدیر تصمیم گیرنده برای آبادانی شهر از ساکنان شده که طبیعتا باعث فاصله گرفتن خدمات توام با رضایتمندی شهروندان خواهد شد .
امامي در ادامه به تذكراتي پرداخته است : از جمله تذکراتی که به شهردار کوزران از نظر بنده وارد است میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :
- نیاز به شفاف‌سازي درآمدها و هزينه‌های شهرداری کوزران .
- ارسال يك نسخه كليه قراردادهاي منعقده با پيمانكاران به شوراي شهر جهت ارجاع آن به مشاور فني و مشاور مالي جهت نظارت و ارائه گزارشات لازم.
- ارسال ماهانه فهرست پرونده هاي مطرحه در محاكم قضايي با ذكر خواهان و خوانده شاكي و متشكي عنه و موضوع خواسته يا شكوائيه و نتايج حاصله وبرنامه ريزي جهت نظارت بر آنها موضوع بند 17 ماده 71 قانون شوراي اسلامي شهر.
- برنامه ريزي در مورد انتقال اماكن مزاحم به خارج از شهر موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها.
- ارسال فهرست اموال منقول و غير منقول شهرداري به شورا.
- برنامه ريزي شهرداري در مورد آموزش كاركنان شهرداري و شهروندان بمنظور ارتقاء سطح علمي و آگاهي آنان با توجه به تاكيد استانداري ، وزارت محترم كشور به موضوع آموزش جهت ارائه خدمات بهتر امور شهرداري.
- برنامه ريزي جهت محصور نمودن اراضي غير محصور موضوع ماده 110 قانون شهرداري و بند 20 ماده 71 قانون شوراها.
- ارسال يك نسخه از اسامي كليه پرسنل شهرداري اعم از كاركنان ، نيروهاي قراردادي ، شركتي بر اساس درجه چارت شهرداري کوزران به ذكر محل خدمت جهت كنترل و نظارت و جلوگيري از فربه شدن غير معقول شهرداري .
- ساماندهی در اعمال مدیریت داخلی .
- اصلاح ساختار اداری شهرداری در راستای خدمات رضایتمندانه به شهروندان و نیز در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری.
- برنامه ریزی راهبردی در زمینه های مختلف شهر کوزران .
- اقدام در راستای رفع روزمرگی حاکم در مدیریت شهری کوزران .
- عدم اتخاذ سیاستهای درست در کاهش هزینه های جاری و افزایش درآمد
- فقدان کارشناسی در انجام امور عمرانی
- بی توجهی در اجرای برخی از مصوبات شوراتاريخ : سه شنبه 26 فروردین1393 | | نویسنده : مهرزاد |

قصرنیوز: طی چند روز آینده 6 بخشدار در شهرستانهای مختلف استان کرمانشاه معارفه خواهند شد .یک منبع آگاه با اعلام این خبر به قصرنیوز گفت :بزودی حسن امامی کارشناس دفتر فنی استانداری کرمانشاه  به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان صحنه منصوب خواهد شد .

گفته میشود مراحل پایان ماموریت 5 بخشدار نیز در حال انجام است وبزودی جانشین آنها منصوب ومعارفه آنها برگزار خواهد شد .تاريخ : دوشنبه 25 فروردین1393 | | نویسنده : مهرزاد |

قصرنیوز: یک منبع مطلع به قصرنیوز گفت : به پیشنهاد آیت اله ممدوحی جواد جعفری سخنگوی فعلی وعضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه به عنوان فرماندار قم بزودی معرفی میشود .

جواد جعفری از اصولگرایان حامی احمدی نژاد است که در دولت 8 ساله وی پست هایی نظیر مدیر کل سیاسی وانتخابات استانداری کرمانشاه  وسرپرست فرمانداری سنقر در کارنامه خود دارد .تاريخ : دوشنبه 25 فروردین1393 | | نویسنده : مهرزاد |
قصرنیوز: به نقل از توسعه -درجلسه روز یکشنبه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان کرمانشاه که با حضور دبیران و نمایندگان 15 حزب اصلاح طلب برگزار شد آقایان دکتر کیومرث رشیدی بعنوان رئیس دوره ای. مهدی فتاحیان بعنوان نائب رئیس . مهدوی چشمه گچی بعنوان دبیر . حمیدرضا صمدی بعنوان سخنگو و صادق مطاعی بعنوان خزانه دار انتخاب شدند.

صمدی سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان کرمانشاه با اعلام این خبر گفت: در این جلسه دبیران حزب کارگزاران سازندگی - خانه کارگر - حزب اعتماد ملی - خانه کشاورز - حزب توسعه کرمانشاه - کانون حقوق شهروندی کاج - حزب وحدت و همکاری ملی - حزب مردم سالاری - مجمع متخصصین - جامعه دانشجویان و دانش آموختگان کرمانشاهی (جاداک) - حزب اسلامی ایران زمین - مجمع روحانیون مبارز - حزب اسلامی کار و کانون همبستگی فرهنگیان استان کرمانشاه حضور داشتند.
وی افزود: در این جلسه آئین نامه داخلی این شورا مورد بررسی و تصویب اعضاء قرار گرفت و مباحثی نیز پیرامون اوضاع سیاسی و اجرایی استان مطرح و تصمیماتی اتخاذ شد.
صمدی تصریح کرد: اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان کرمانشاه بزودی دیداری با استاندار کرمانشاه جهت بررسی مسائل استان خواهند داشت .تاريخ : دوشنبه 25 فروردین1393 | | نویسنده : مهرزاد |
مردم شریف و آگاه استان کرمانشاه
نهال انقلاب اسلامی ایران که به دست پیر فرزانه حضرت امام خمینی (ره) و مردم غیور ایران اسلامی  در بهمن 57 کاشته شد با ایثار و از خودگذشتگی جوانان این مرز و بوم وبا خون هزاران شهید گلگون کفن آبیاری و به درختی تناور تبدیل شد که در سایه  زعامت مقام عظمای ولایت حضرت آیت آلله خامنه ای چتر حمایت آن بر سر ملتهای مظلوم دنیا گسترانیده و اکنون به عنوان ام القرای جهان اسلام نقطه ی امید مسلمانان و مستضعفان جهان شده است .
35 سال از این انقلاب اسلامی و مردمی گذشته است و مهم آنکه در برابر بدخواهی و کینه فرو خفته در دل دشمنان این نظام همچنان طوفنده به پیش میرود و در سایه رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و اتحاد و همدلی و اعتدال در تمام زمینه های مختلف سرآمد و سربلند است.هر چند هر از گاهی افرادی از میان دوستان ناآگاه برای رسیدن به منافع شخصی و گروهی با حمله به دولتمردان و مدیران مردمی سعی در توقف و ایستایی در حرکت رو به جلو نظام مقدس جمهوری اسلامی در این خطه خونرنگ کرمانشاهان دارند اما تجربه ثابت کرده است موفقیتی نصیب آنها نخواهد شد.
حماسه سیاسی مورد نظر مقام معظم رهبری در 24 خرداد 92 نقطه عطفی در تاریخ ایران اسلامی است. 24 خردادخط بطلانی بود بر سروری تیم مدیریتی ناکارآمد و ناتوانی که با اجرای برنامه های غیر کارشناسی و رانت خواری و ویژه خواری همه جانبه  ، کشور را به لب پرتگاهی هولناک نزدیک میکرد. به گونه ای که زیرساخت ها و پایه های  اقتصاد کشور درهشت سال مدیریت احمدی نژادی ها و سکوت رسانه های منتقد امروز !! همچون «مرصاد نیوز »که خود را اصولگرای واقعی می نامیدند به نابودی و ویرانی کشیده شد. فساد اقتصادی و نابودی میلیاردها دلار سرمایه ملی که از فروش نفت و گاز و تولید ملی به دست آمده بود وضعیتی را رقم زد که امروز گریبان ملت و دولت را گرفته است. در دوره ای که گرانی مردم را به نابودی کشانده بود ، بابک زنجانی ها از انتقاد این گونه سایتها که دست در بیت المال مسلمین داشتند محفوظ ماندند و ثروت نامشروع خود را روز به روز اضافه میکردند.گویی همه جا گل و بلبل بود هیچ مشکلی نیست نظرات عقلای قوم و نظام را به هیچ انگاشتند و گوششان بدهکار نصیحت خیر خواهان نبود.
همه نیک میدانند و قبول دارند که انتخابات ریاست جمهوری دارای پیام مهمی بود و آن اینکه مردم یکصدا در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند که از این نوع مدیریت ناکارآمد و رانتی و غیر کارشناسی خسته شده اند و تحول و تغییر در ساختار مدیرتی را با تک تک آرای خود فریاد زدند ولی متاسفانه برخی رسانه های حامی دولت  احمدی نژاد که هنوز از نه بزرگ ملت به آنها به خود نیامده اند ، خود را به کری زده و میزنند و آن پیام را نشنیده و نمی شنوند.به همین خاطر اکنون که دولت اعتدال در فکر پیادکردن اتوبوسی ها از اتوبوس دولت افتاده است ، مغرضانه و گاه و بیگاه به گرد و خاک در فضای سیاسی کشور و بعضی استانها همچون کرمانشاه مشغول میشوند وبه زعم خود میتوانند عقب نشینی را به دولت تحمیل کنند که خیالی بیش نیست .

 دولت در گذشته به حیات خلوت مشایی هایی تبیدل شده بود که به مانند اختاپوس در سراسر کشور بر سیاست ، اقتصاد و ثروت ملت چنبره زده بودند غرب کشور هم از این افراد کم نداشت. سایت هایی که در توهم گرفتار و تا بن دندان مشایی زده شده بود ، هر صدایی را غیر از صدای احمدی نژاد و مشایی سانسور می کردند . نمونه بارز این جریان ، دست اندر کاران وب سایت مشایی زده ی «مرصاد نیوز کرمانشاه» میباشد که امروز هم از فرط موفقیت دولت یازدهم در همه عرصه ها خصوصا میدان سیاست خارجی وبازگرداندن امید به دل ایرانیان... ، دست به خودزنی و خود خوری می زنند و با بلند کردن« پیراهن عثمان » و سند سازی و تشویش اذهان عمومی ، شمشیر به روی حقیقت میکشند.
مردم فهیم استان کرمانشاه هم در 24 خرداد 92 همراه با سایر استانهای کشوردر خلق حماسه سیاسی مورد نظر مقام معظم رهبری با شرکت گسترده خود در پای صندوق های رای نقش کلیدی داشتند و اکثریت آنها یکصدا اعتدال را فریاد زدند و مشت محکمی بر دهان کسانی کوبیدند که خود را در پشت اصول و اعتقاد راستین به نظام و ولایت و رهبری عزیز مخفی کرده بودند. این افراد نه اصولگرا بودند و نه اصلاح طلب ، بلکه گروهی فرصت طلب بودند که دلشان با مشایی بود و مشایی زده شده بودند. ادعای ولایت مداری این افراد گوش فلک را کر کرده بود و گویا «دور کاری» احمدی نژاد و نافرمانی به مقام عظمای ولایت را فراموش کرده بودند.
حال که هواداران احمدی نژاد و رسانه های طرفدار آنها همچون«مرصاد نیوز» که دستشان از رانتهای اقتصادی  و مدیریتی کشور و خصوصا کرمانشاه قطع شده است به فکر گل آلود کردن اوضاع سیاسی استان افتاده اند و تمام قد در یک پروژه مخرب که نیک میدانند صد درصد مخالف توصیه ها ، رهنمودها و اندیشه های مقام عظمای ولایت که فرمودند :با دولت تدبیر و امید همکاری کنید میباشد و به هیچ وجه به نفع نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست و نخواهد بود ، حرکتی مذبوحانه در جهت به چالش کشیدن و درگیر حاشیه ساختن مدیران توانمند و اعتدالگرای استان کرمانشاه را در اتاق های کوته فکری خویش تدارک دیده و «کلید» زده  اند که باید گفت دست شما رو شده است و حنای شما دیگر رنگی ندارد ، هیچ راهی جز برگشت به اعتدال ندارید. زیرا خط فکری اعتدال با حمایت قاطع مردم به خدمت گزاری مشغول است.و «کلید طلایی» تدبیر امورات را به بهترین شیوه به پیش میبرد .
ما به عنوان« تشکل جوانان اصولگرا و اصلاح طلبان جوان حامی دولت تدبیر و امید در استان کرمانشاه »که هر لحظه حاضر در رکاب ولایت امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای( مدظله العالی) می باشیم.در سالی که به نام « اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نام گزاری شده است، ضمن حمایت مجدد از تغییرات مدیریتی و اقدامات دولتمردان با تدبیر استان کرمانشاه به نفع مردم ، هر گونه تشویش اذهان عمومی را به ضرر ملت و نظام دانسته و هر گونه تخریب دولتمردان نظام مقدس جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم مینماییم .
ما یکصدا و همدل وهمراه با مردم همیشه بیدار و اعتدال محور استان کرمانشاه پیگیری اینگونه موضع گیری های« غیر اصولی » که باعث به حاشیه کشاندن مدیران اعتدالگرای استان و مشوش شدن فضای آرام کرمانشاه میشود را از مسولین قضایی کشور خواهانیم و از دست اندرکاران این رسانه ها میخواهیم که توبه کنند و با ملت همراه شوند.
با تشکر از مردم فهیم استان کرمانشاه
تشکل جوانان اصولگرا واصلاح طلبان جوان حامی دولت تدبیر در استان کرمانشاهتاريخ : دوشنبه 25 فروردین1393 | | نویسنده : مهرزاد |
قصرنیوز: به نقل از کرمانشاه فردا-وبسایت اصولگرای "مرصاد"، که هر آنچه دلش می خواسته و می خواهد طی سالهای اخیر نصیب هاشمی رفسنجانی کرده و به هیچ کسی و هیچ جایی هم پاسخگو نبوده و مانند وبسایت های "ندای قصرشیرین و سرپل سرافراز" هم بوی فیلترینگ به مشام اش نخورده، در گزارشی به انتخابات مجلس ششم در حوزه تهران پرداخته و ضمن دلسوزی! برای هاشمی رفسنجانی با بکار بردن این جمله که "هاشمی رفسنجانی خسارت های زیادی از نحوه مدیریت برگزارکنندگان انتخابات در حوزه انتخابیه تهران متحمل شد"، وکیل خودخوانده اصلاح طلبان استان کرمانشاه شده و به جای آنها از معاون سیاسی استانداری انتقاد نموده و هر جا که نتوانسته از "اصولگرایان" استفاده کند بجای آن از "اصلاح طلبان"کرمانشاه مایه گذاشته، بالاخره حرف اصلی اش را اینچنین بازتاب داده است: "در آن انتخابات آیت آزرمی (معاون فعلی سیاسی استانداری کرمانشاه) فرماندار تهران بود و سید مصطفی تاج زاده رئیس ستاد انتخابات کشور. کسانی که در آن زمان توسط دادگاه، مقصرین اصلی برگزاری بحث برانگیز انتخابات شناخته شدند. این موضوع و نحوه برخورد آیت آزرمی با کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی در مجلس ششم نگرانی اصلاح طلبان کرمانشاه (بخوانید اصولگرایان) را از عدم ثبات رای وی بیشتر کرده است. نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی این نگرانی را دوچندان کرده است. ضمن اینکه نیروهای اصولگرای جریان انقلاب نیز چندان به مدیریت آزرمی خوش بین نیستند."
این وبسایت اصولگرا در بخش دیگری از گزارش خود درباره معاون سیاسی استانداری کرمانشاه آورده است: "عدم ثبات تصمیم گیری معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه و البته جریان بحث برانگیز برگزاری انتخابات مجلس ششم توسط تیم اجرای انتخابات دولت اصلاحات در حوزه انتخابیه تهران موجب نگرانی بسیاری از جریانات اصلاح طلبی کرمانشاه (بخوانید اصولگرایان کرمانشاه) از برگزاری انتخابات مجلس دهم در کرمانشاه شده است."
معلوم نیست "مرصاد"یان که طی چهار سال گذشته و هنوز هم پرچم فتنه و فتنه گران را بالا برده اند و هر گونه دخالت در انتخابات را همواره منتفی می دانند، چگونه از هم اکنون پرچم نگرانی شان را از برگزاری انتخابات مجلس دهم بالا برده و البته چون نمی توانند مستقیما این موضوع را به خودشان منتسب کنند، وکیل خودخوانده اصلاح طلبان شده اند و کما فی السابق در حرکتی غیراخلاقی، بجای واژه "اصولگرایان" از "اصلاح طلبان" استفاده کرده و این نگرانی را به اصلاح طلبان منتسب کرده اند؟!!
مرور این گزارش و البته بکار بردن واژه "اصولگرایان" بجای "اصلاح طلبان" هنگام خواندن آن نشاندهنده همان تناقضی است که رییس دولت قبلی نیز بدان گرفتار بود، آنجایی که احمدی نژاد کاندیدای انتخابات مجلس ششم در تهران بود و وقتی رتبه ای بهتر از شصت و خرده ای پیدا نکرد، انتخابات را زیر سوال برد.
صد البته نه برای احمدی نژاد آن زمان و نه برای "مرصاد"یان امروز پرونده ای ساخته نشد و از انتساب فتنه گری به آنها نیز خبری نبود.
این در حالی است که هنوز مدت زمان زیادی از انتخابات پرماجرای شورای شهر کرمانشاه در دولت احمدی نژاد و به مدیریت رفقای آقایان در کرمانشاه نمی گذرد، انتخاباتی که با یک دور بازخوانی آرا بیش از ۷۴هزار رای جابجا شده، عیان شد و به گفته یکی از نمایندگان ناظر فقط بنا به "مصلحت" تایید شد.تاريخ : یکشنبه 24 فروردین1393 | | نویسنده : مهرزاد |

قصرنیوز:یک منبع آگاه در سازمان آموزش وپرورش استان کرمانشاه ساعتی پیش به قصرنیوز گفت :طی چند روز گذشته فتح اله حسینی نماینده سرپل ذهاب در مجلس شورای اسلامی تلاش های خود را برای تصدی جبار فرامرزی فرماندار سابق گیلانغرب جهت تصدی رییس آموزش وپرورش ناحیه یک کرمانشاه آغاز نموده است .

گفته میشود نماینده آن حوزه بازپس گیری امضاء وعدم مطرح شدن استیضاح وزیر آموزش وپرورش را به این انتصاب مشروط کرده است .

رییس سازمان آموزش وپرورش استان کرمانشاه چندی پیش یداله محبی از هواداران تدبیر وامید واز مشاورین ارشد خود را به عنوان رییس ناحیه یک آموزش وپرورش معرفی نمود که مراسم معارفه وی تاکنون برگزار نشده است .

لازم به ذکر است جبار فرامرزی سرپرست سابق فرمانداری گیلانغرب و از فرهنگیان اصولگرا است که چندی پیشاز فرمانداری گیلانغرب کنار گذاشته شد وبه آموزش وپرورش بازگشت.تاريخ : یکشنبه 24 فروردین1393 | | نویسنده : مهرزاد |

قصرنیوز:هفته گذشته دو وبلاگ (سرپل سرافرازو ندای قصر )منتقد نماینده حوزه حوزه سرپل ذهاب که منتقد جدی او بودند فیلتر شدند . یکی از مدیران این وبلاگ می گوید به دستور نماینده آن حوزه این وبلاگ ها فیلتر شده اند . هنوز حسینی نماینده حوزه سرپل ذهاب به خبر فیلتر وبلاگ های منتقد خود واکنشی نشان نداده است .تاريخ : شنبه 23 فروردین1393 | | نویسنده : مهرزاد |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.